واحد پذیرش مرکز جراحی محدود نوید همه روزه آماده خدمات دهی به بیماران می باشد
غيراورژانسی با وقت قبلی

با حضور بيمار درمرکز و در دست داشتن نامه بستري از پزشك معالج و هماهنگي با ايشان ، بستري بيمار انجام مي گردد
 
مدارك لازم جهت بستری بيمار
بيمار بيمه ای
كارت ملي ، معرفی نامه بيمه ، دستور بستری پزشك ( جهت اطلاعات بيشتر در مورد بيمه هاي طرف قرارداد و زمان ارائه معرفي نامه با واحد پذيرش تماس حاصل شود و یا به صفحه بیمه های طرف قرار داد مراجعه نمایید . )
بيمار آزاد
كارت ملی ، دستور پزشكی ( بستری )
لازم است كليه مدارك پزشكي و ليست داروهای مصرفی در منزل ، در هنگام بستري بيمار ، همراه بيمار باشد .
مقررات بيمارستان در حين بستري بيمار در بيمارستان
 داشتن همراه
در اتاق های دو تخته يك همراه و در اتاق های خصوصی حداكثر دو همراه مجاز میباشد
مسئوليت نگهداري پول و اشياء قيمتی -
مسئوليت نگهداري كليه ي اشياء قيمتی از جمله طلا و جواهرات ، چك بانكي ، پول ، موبايل و … به عهده بيمار و همراه بيمار میباشد
نحوه تماس حضوری و يا تلفنی با بيمار
چنانچه در ساعات غيرملاقات ، برحسب ضرورت نياز به ملاقات حضوری با بيمار باشد ، با مراجعه به دفتر پرستاری و هماهنگی با انتظامات و بخش مربوطه ، مي توان بيمار را ملاقات كرد
در صورت نياز به تماس با بيمار از خارج از بيمارستان ، با گرفتن شماره هاي بيمارستان ، و گفتن شماره اتاق بيمار خود ، تماس برقرار می شود
راهنمای پذیرش و بستری
طرف قرارداد با بیمه های
تعرفه جدید1402