درمانگاه شبانه روزی نوید

​اورژانس و پرستاری

نوار قلب

تست ورزش

​پزشک عمومی

جهت اطلاع از برنامه پزشکان با ما تماس بگیرید!

077-34259074