برگزاری کلاس ایمنی حوادث و بلایا

برگزاری کلاس ایمنی حوادث و بلایا
کلاس ایمنی و حوادث و بلایا در روز دوشنبه 12تیرماه1402 با حضور پرسنل بخشها برگزار گردید. دبیر کمیته آموزش آقای محمدرضارئیسی معاونت مرکز تشخیصی درمانی نوید در این کلاس نحوه استفاده از کپسول های آتش نشانی (پودری و گازی) را آموزش دادند.
ادامه مطلب

بازدید ارزیاب برنامه اعتبار بخشی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از مرکز جراحی نوید

بازدید ارزیاب برنامه اعتبار بخشی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از مرکز جراحی نوید
                 طی بازدید مدیریت واحد بهبود کیفیت اعتباربخشی خانم مهدوی،و کارشناس واحد بهبود کیفیت اعتباربخشی خانم شبانکار از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از مرکز جراحی محدود نوید ، جهت آماده سازی مرکز برای ورود به دور دوم ارزیابی در تاریخ 1402/04/11  برگزار گردید.
ادامه مطلب

نشست با مسئولین بیمه سلامت

نشست با مسئولین بیمه سلامت
نشست با مسئولین بیمه سلامت22تیر1401 با حضور آقای بارگاهی سرپرست اداره کل  بیمه سلامت استان بوشهر و ریاست مرکزتشخیصی درمانی نوید دکتر فضل اله رضایی
ادامه مطلب

جلسه اعتبار بخشی

جلسه اعتبار بخشی
​​​جلسه اعتباربخشی که در تاریخ 15مهر1401 با حضور مدیریت مرکز و معاونت و اعضای اعتبار بخشی مرکز برگزار گردید:شامل موارد ذیل می باشد بررسی قرارداد زباله های عفونی اتوماسیون کردن پرونده بیماران پیگیری سرویس و نگهداری دستگاه های مرکز  
ادامه مطلب