رادیولوژی دیجیتال​​​​​​​

رادیولوژی دیجیتال یکی از روش های متداول تصویربرداری پزشکی است. در این روش با استفاده از اشعه ایکس تصاویر مورد نیاز از بدن تهیه می شود. امواج ایکس با طول موج بسیار پایین و قدرت بالا می توانند به درون اجسام از جمله بدن انسان نفوذ کنند. این امواج از بعضی بافت ها همانند پوست و عضلات به راحتی عبور می کنند و به بعضی از بافت ها همانند استخوان به راحتی اجازه عبور اشعه ایکس را نمی دهند. به این روش رادیولوژی رنگی هم می گویند.


در مرکز نوید، تصویر برداری با استفاده از دستگاه های پیشرفته صورت میگیرد که در کیفیت نهایی تصویر و در نتیجه تشخیص تاثیر بسزایی دارد. استفاده از دستگاه هایی با قابلیت تصویربرداری در تمامی جهات این امکان را به بیمارانی که دارای محدودیت حرکتی هستند میدهد که بدون درد و بسیار راحت بر روی تخت جابجا شوند.
اهمیت استفاده از دستگاه های دیجیتال به خصوص در تصویر برداری های مهره های کمر و عکس های رنگی بیشتر نمایان میشود​​​​​​​