دکتر فضل اله رضایی
مدیر و مؤسس مرکزتشخیصی درمانی نوید
دکتر نیلوفر خامسی
(مسئول فنی درمانگاه)پزشک عمومی
دکتر لیلا جعفری
دکتر سرور مکاری پور
دکتر عادل هژبریان
دکتر محمدرضا شفاف
دکتر علیرضا سعدآبادی
دکتر محمداسلامیان
دکتر محمد رضایی زارعی
دکتر کیان امیدبخش
دکتر زهرا ایمانی
دکتر عرفان اقبال
پزشک عمومی
پزشک و جراح عمومی
جراح و متخصص ارتوپدی
متخصص بیهوشی
متخصص بیهوشی
جراح و متخصص مغزواعصاب
متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
متخصص جراح کلیه و مجاری ادراری
جراح و متخصص چشم
متخصص اعصاب و روان
دکتر قاسم صادقی
متخصص جراح کلیه و مجاری ادراری
دکتر آیدا آموزنده
پزشک عمومی