برگزاری کلاس ایمنی حوادث و بلایا

کلاس ایمنی و حوادث و بلایا در روز دوشنبه 12تیرماه1402 با حضور پرسنل بخشها برگزار گردید.

دبیر کمیته آموزش آقای محمدرضارئیسی معاونت مرکز تشخیصی درمانی نوید در این کلاس نحوه استفاده از کپسول های آتش نشانی (پودری و گازی) را آموزش دادند.

۵
از ۵
۶ مشارکت کننده